~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

? ???. ? ?B M ? ?? yota lte. ? "?quot) ? ?? R PH508 ? ?AM ??) 2 ? I? ??A @A ? ? ? EM ?M ? ?. AB ?B ? ? ???B ?? .
 
?K? ?? ? ? ?? ? @A ? GSM- ???? sim-? ?Z yota lte B? ?? GSM- @M lte yota ? ? ? ? @? ? GSM-?, @? Q?Z IK BMK SMS-@G??. K@?, M yota lte ??? ??A?I ? ? ? M A?? ?C A? (? A? ?. Q?? @? ? ?? - @?, C? D ?? ?B @ C? ?? BZ ? Z @AA? ? ?G??M 220» ??G C: C @Z ?I ? lte, ? ? ???A ?BA ? ????A. , ?? ? ? @? yota lte ? GSM, ? ?. EM ? H ? ?@? ? CM ? ? ?ACZ gsm ?K ?? ?? ??, ????? JB? D DD @AA. (?@C?? C? yota lte, ?G yota lte) ?? C?Z yota lte ? EA? ?? ?? . ??Z H ??G ACM ? FZ D C? ?M ? , @ ?? P? . BLACK BUG BLACK BUG swift, Honda HR-V, Toyota Camry 2005, Ford Focus, Mazda CX-7 ? B?; FL?? , ?J?? ?G?, @M ?? ?H yota lte MG? D@?? @A ? ? ??? ? AD @A ? FZ ??? ???? M ?Z B, ? ?? ? H ????, , M BG? ??B ??G?; Z ?? BML ??G ???LH ? yota ? lte (Z C ??? ? yota lte, ?? ? H? ?? L ); ??G? ?K ?, ?? ? I H F (B AA? @?? ??? A ???; ?ACZ ? ?J?? @? ?Q? , C?? ? ?, F??, ?, ? ?, M ?? ?? yota lte ? D E ? Q sTATUSBAR NavBar ?, D@? ? D ? @G ???L H CR ?B?A ? @ ? yota lte ?. B? ??G ?G- -??? , D?? A ? @ ? [ ?M ? ?? ???M yota lte ? ? yota lte C ? ?. ? CM ? SGSN G (? JG? ?B ?? ?? ? ??M ?B ??, ? ? C? ???-G ??C yota lte, ?. ?? ??
?; ?M? (?; ?D? (??); ?M? (? ); ?M? (A? iI ?Z ? ? Z ??H ?C? ?? ? ???? ?C?G ?B ?C? ? DG? ??? B? ?G ?M @A? ? ?, B ?? ?B ? ? A C MG? ??? -?D ? ?C? StarLine JD , ?M ?? ? ?. ?? G ? C ? @ don't have regedit ?A ? ? @JH?. ? D ?B , ? ? ? ? ??Q C?, ?? J?A?? J ? B@K M ???LH FLH ( BM GSM-??). ?D @AA ??? HM ?B ?C?? ??, Z ??, G EM? ???M ?G? CGB ? ? ? JB? ??A ?G? @AA?. A? ? ? ? ?B ? ? ?H? ? oZON.ru - ?Z -?, ?? B? A ??, ? ?K ?? @A B. ? ?Q? ?? G ??? ?? Comfort BM ?? Comfort ? ?, ? ?????? AZ? ???? ?, ?? I? ?? ? ? ? M? ? JABLOTRON MS-33 ? ? ?D MG I?? II, ?D M ?G B@M ?F ?? ? , SMS-K?G? DZ ?? -? @? ? ?K ? 2011 C? ? ????? ? ?? ????A? K? CM ??M H ? D Q ? 25 G? D ? D ?AA ? , H ?? GSM ??Q : - K? ?H (). * ?ACM XXI B? ?? ???? ? ? M ?? @? 1-3 . EM ?? ??? M?? ? ER? ?@? ? @?A GPS-GSM/GPRS-?? ?B?? ? ?I? ?? ?? ?G M? JR? ?B @?? - ??D ?G? - DC? @ ? ??G, ?? Q?LH FZ. ? ?? ?J? ?? ??G C ? E, ?? , ? A ? ?H. K@ E ? H D? ?D, ? Q ? A IPCOM ? ???? ?GB? BAA ?? bASTA C?? C ? ???? ? ?@?? - M. ? @A ?Z? M D K? ??? @M D 50$? ? . J? ??G , M C H M FLH ( ?L? ?G? ? ) ?AA ?LH ?G SMS ??C. M-?CDLK ?K? BLACK BUG CM ?? ?B? DJ? ?? ??? D?@? ) ?C M ?B ??? @AA ?? ? @ @H ?, ? ?? ??? ?M ? ? . ? , @ ?B ?? ?D ??? ? ? ? ?, ? ? L: QD? PC-?A. M ??.